Dřevozpracující technologie

 
MANIPULACE A TŘÍZENÍ KULATINY
 • Manipulační linky pro kmeny všech průměrů, jejich krácení a třízení do boxů.
 • Třídící linky pro přípravu a sortimentaci před vlastním pořezem.
 • Linky mohou být dovybaveny volitelnými technologickými uzly a úrovněmi automatizace.
ZPRACOVÁNÍ KULATINY
 • Podávací rampy a dávkovače kulatiny
 • Technologie pořezu dřeva kotoučovými agregáty
 • Technologie k pásovým pilám
 • Technologie k hranolovacím pilám
TŘÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ ŘEZIVA
 • Adjustační stanice dřeva
 • Krátící stanice dřeva
IMPREGNACE ŘEZIVA
 • Impregnační vany s plnou automatizací
 • Řešení pro ochranu řeziva před houbou, plísní a dřevokazým hmyzem
DOPRAVA DŘEVNÍHO ODPADU
 • Řešení dopravy štěpky, piliny a kůry.
 

Adresa: Velké Karlovice 970, 756 06
Kontakt: 571 444 302-3, info@pilamsk.cz

Copyright © 2017 Kovo MSK, a.s.