Výroba dřevozpracujících
strojů a mechanizace

PILA MSK, a. s.

Velké Karlovice

+420 / 777 781 361

Nabízíme návrh, konstrukci a výrobu
technologií pro dřevozpracující průmysl.

Na základě individuální poptávky navrhujeme optimální
technologické řešení zpracování dřeva.